APLS+
Reversibele oorzaken
  • Hypoxie
  • Hypovolemie
  • Hypo-/hyperkaliemie/metabool
  • Hypothermie

  • Tension (spannings) pneumothorax
  • Tamponade van het hart
  • Toxinen
  • Thrombo-embolie