Acute medicatie - indicaties
Naloxon

Leeftijd: A terme neonaat
Gewicht in kg:
 
A terme neonaat:
Ademhalings-
depressie tgv toediening opioiden aan moeder binnen 4 uur voor geboorte