Acute medicatie - indicaties
Tramal

Leeftijd:
 
1 jaar-12 jaar
12 jaar-18 jaar
Gewicht in kg:
 
Oraal/i.v.:


Rectaal: