Apps voor (kinder)artsen - Rimon.

Dosiscalculator

Met deze dosiscalculator kan eenvoudig de juiste dosering per gift worden berekend van een bepaald medicament.
Voer de dosering per kg per dag in en de doseerfrequentie; de app berekent vervolgens de dosering per gift.
Indien de concentratie wordt ingevuld, wordt ook het aantal ml berekend.

Screenshot

screenshot dosiscalculator voor kinderartsen

Download dosiscalulator voor Apple en Android

Copyright © 2017 rimon.nl. disclaimer contact